JUDY (2019) จูดี้
ไม่มีหมวดหมู่
JUDY (2019) จูดี้
7.3
เสียงไทยมาสเตอร์
HD
7
2019

JUDY (2019) จูดี้ซีไซด์ (ไม่มีที่ไหนเลยใกล้ทะเล) นักแสดงเชิดหุ่นจูดี้และพัคพยายามที่จะรื้อฟื้นการแสดงหุ่นกระบอกของพวกเขาในเมืองอนาธิปไตยบนขอบของม็อบปกครอง