Café Funiculi Funicula (2019)
ไม่มีหมวดหมู่
Café Funiculi Funicula (2019)
7.0
เสียงไทยมาสเตอร์
HD
2019

Kazu ทำงานสำหรับครอบครัวที่คาเฟ่ มีความเชื่อว่าการนั่งโต๊ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โต๊ะช่วยให้ผู้ครอบครองเดินทางย้อนเวลาได้ ในขณะที่นักเดินทางสามารถเลือกปลายทางที่เขาต้องปฏิบัติตามกฎบางอย่าง นอกจากนี้การเดินทางครั้งหนึ่งของคุณยัง จำกัด ระยะเวลาที่กาแฟเย็น.