Contagion (2011) สัมผัสล้างโลก
Contagion (2011) สัมผัสล้างโลก
5.5
เสียงไทยมาสเตอร์
HD
7
2016

Contagion (2011) สัมผัสล้างโลกบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้คนในชีวิตประจำวันพบว่าตัวเองเป็นโรคระบาดขณะที่ CDC ทำงานเพื่อหาวิธีรักษา