Mary Queen of Scots (2019) แมรี่ ราชินีแห่งสกอตส์
ไม่มีหมวดหมู่
Mary Queen of Scots  (2019) แมรี่ ราชินีแห่งสกอตส์
6.3
เสียงไทยมาสเตอร์
HD
2019

ความพยายามของแมรี่สจวร์ตในการโค่นล้มลูกพี่ลูกน้องเอลิซาเบ ธ ที่ 1 ราชินีแห่งอังกฤษพบว่าเธอถูกประณามเป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะถูกประหารชีวิต