Suzzanna: Buried Alive (2019) ซูซันนา กลับมาฆ่าให้ตาย
ไม่มีหมวดหมู่
Suzzanna: Buried Alive (2019) ซูซันนา กลับมาฆ่าให้ตาย
6.1
เสียงไทยมาสเตอร์
HD
7.0
2019

Suzzanna: Buried Alive (2019) ซูซันนา กลับมาฆ่าให้ตาย
หลังจากหญิงตั้งครรภ์ถูกฆ่าตายวิญญาณของเธอพยายามแก้แค้นนักฆ่าที่น่ากลัวยิ่งขึ้นซึ่งมุ่งมั่นที่จะทำให้เธอประสบความสำเร็จ