The Terror Experiment (2010) แพร่สยองทดลองนรก
ไม่มีหมวดหมู่
The Terror Experiment (2010) แพร่สยองทดลองนรก
3.5
เสียงไทยมาสเตอร์
HD
2010

The Terror Experiment (2010) แพร่สยองทดลองนรก ผู้ก่อการร้ายตั้งระเบิดที่ทำให้อาคาร Federal Building ปล่อยก๊าซพิษออกไปทั่วทั้งระบบระบายอากาศ จุดประสงค์ของเขาคือการเปิดเผยอาวุธสงครามชีวภาพลับของรัฐบาลซึ่งเป็นไวรัสร้ายแรงที่สามารถโจมตีระบบต่อมหมวกไตของบุคคลได้ทันทีทำให้พวกเขากลายเป็นคนก้าวร้าวที่ไร้มนุษยธรรมด้วยแรงกระตุ้นที่ไม่อาจควบคุมได้ในการฆ่ากัน